Absolvent

Tohle o nás říkají naši absolventi:

Studium mi dalo technické znalosti a zápal do vědy. Proto se chystám studovat doktorát na TUL.

Vojtěch Růžek | Ph.D. student | TUL

Studium mi dalo technický rozhled a univerzálnost při výběru povolání. Bakalářský obor byl „správně náročný“.

Vojtěch Malý | vývojový technolog | Crytur

Bakalářské studium, tak jak jsem jej absolvoval, dává studentům vynikající všeobecný přehled napříč různými vědními disciplínami spolu s praktickými zkušenostmi z laboratorních cvičení. Hodnotím ho ★★★★★/★★★★★.

Tomáš Thoř | výzkumný pracovník | Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Díky studiu jsem získal orientaci ve světě materiálů. Kvalita pedagogů byla velmi dobrá a celková koncepce studia také.

Tomáš Ulrich | výzkumný pracovník | TUL

Studium mi dalo příležitosti,  mezioborový pohled na „nanosvět“ a ukázalo smysl kladení otázek. Na TUL jsou studenti a vyučující jako rodina.

Ondřej Havelka | student, výzkumný pracovník | Ceitec

Stránky

Chcete být s námi v kontaktu? Zaregistrujte se do klubu absolventů!


Milé (bývalé) studentky, studenti, kolegyně a kolegové,

rádi bychom získali odpovědi na otázky:

  1. Co nyní děláte?
  2. Co vám studium dalo?
  3. Jak zpětně studium nanomateriálů hodnotíte?

Od vašich studií už většinou uplynulo hodně H2O. V roce 2009 jsme zahájili výuku v oboru Nanomateriály, je to tedy už 11 let, kdy jsme začínali ve skromných podmínkách a vzniklo CXI. Slavíme 25 let, kdy vznikla FM TUL a 30 let od vzniku FP TUL.

Nyní máme na TUL akreditováno bakalářské, magisterské i doktorské studium, existuje Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, významně jsme přispěli k prevenci COVID-19, díky výrobě roušek s kapsou na filtr z nanovláken i zavedení výroby filtrů z materiálu melt-blown pro celou ČR, zkrátka v oblasti nanomateriálů jsme si vydobyli určitý respekt.

I vy jste součástí této cesty, pomozte nám proto prosím, zavzpomínat si na studium nanomateriálů, pochlubit se, co děláte a možná nás trochu popostrčit zase o kousek dál.  Uvítáme vaše krátké odpovědi na uvedené otázky  i další komentáře, nebojte se natočit odpovědi jako krátké video nebo nám  napište na náš Facebook. Věříme, že odpovědi zvládnete do 15 minut, což není víc, než 3 minuty za každý rok strávený na TUL během magisterského studia.

Jaký bude osud těchto doporučení? Pokud budete souhlasit se zveřejněním, zveřejníme je a využijeme k propagaci oboru na webu a sociálních sítích. Nebudou zveřejněny žádné vaše kontaktní údaje. Kvůli GDPR je součástí dotazníku souhlas se zveřejněním zaslaných dat.

děkujeme, za všechny vyučující oboru Nanomateriály Martin Slavík

Informace pro: