Absolvent

Tohle o nás říkají naši absolventi:

Z hlediska znalostí oceňuji především získaný široký rozhled v různorodých tématech, která jsou s nanomateriály spojena. Myslím, že teoretický základ jsme dostali také velmi dobrý. Zároveň jsem ráda, že časový harmonogram výuky umožňoval věnovat se i mimoškolním aktivitám potřebným pro osobní rozvoj. 

Kateřina Prouzová | výzkumný pracovník | SYNPO

Měla jsem možnost potkat a poznat řadu lidí, kterých si velmi vážím, ať už pro jejich aktivní přístup ke studentům nebo pro jejich odborné znalosti. Některé předměty mi připadaly trochu „mimo náš obor“, ale ukázalo se, že tyto znalosti zjednodušují komunikaci s odborníky a usnadňují spolupráci v mezioborových týmech.

Kateřina Kopecká | výzkumný pracovník | SYNPO

Studium nanomateriálů mi dalo znalosti, rozhled a možnost dostat se pracovně tam, kde jsem. Kromě toho zároveň kamarády a několik let úžasného studentského života. Hodnotím ho určitě pozitivně, jen mohlo být v některých oblastech trochu náročnější a více do hloubky (programování, kvantová fyzika).

Tomáš Vaněk | výzkumný pracovník | Fyzikální ústav AV ČR

Studium hodnotím kladně, protože mi dalo obecnější rozhled v oblasti nanomateriálů, v oboru chemie i fyziky během bakalářského studia a možnost následné specializace během navazujícího magisterského studia.

Tomáš Hubáček | výzkumný pracovník | Fyzikální ústav AV ČR

Změnila jsem poměrně dost obor, ale základy, které jsem pochytila jsem buď mohla uplatnit, nebo rozvíjet. Navíc na začátku svého výzkumu jsem pracovala s uhlíkovými nanočásticemi, se kterými jsem se podrobně seznámila na TUL, tudíž jsem mohla čerpat z literatury, kterou jsem znala.

Monika Holubová | výzkumný pracovník | Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Stránky

Chcete být s námi v kontaktu? Zaregistrujte se do klubu absolventů!


Milé (bývalé) studentky, studenti, kolegyně a kolegové,

rádi bychom získali odpovědi na otázky:

  1. Co nyní děláte?
  2. Co vám studium dalo?
  3. Jak zpětně studium nanomateriálů hodnotíte?

Od vašich studií už většinou uplynulo hodně H2O. V roce 2009 jsme zahájili výuku v oboru Nanomateriály, je to tedy už 11 let, kdy jsme začínali ve skromných podmínkách a vzniklo CXI. Slavíme 25 let, kdy vznikla FM TUL a 30 let od vzniku FP TUL.

Nyní máme na TUL akreditováno bakalářské, magisterské i doktorské studium, existuje Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, významně jsme přispěli k prevenci COVID-19, díky výrobě roušek s kapsou na filtr z nanovláken i zavedení výroby filtrů z materiálu melt-blown pro celou ČR, zkrátka v oblasti nanomateriálů jsme si vydobyli určitý respekt.

I vy jste součástí této cesty, pomozte nám proto prosím, zavzpomínat si na studium nanomateriálů, pochlubit se, co děláte a možná nás trochu popostrčit zase o kousek dál.  Uvítáme vaše krátké odpovědi na uvedené otázky  i další komentáře, nebojte se natočit odpovědi jako krátké video nebo nám  napište na náš Facebook. Věříme, že odpovědi zvládnete do 15 minut, což není víc, než 3 minuty za každý rok strávený na TUL během magisterského studia.

Jaký bude osud těchto doporučení? Pokud budete souhlasit se zveřejněním, zveřejníme je a využijeme k propagaci oboru na webu a sociálních sítích. Nebudou zveřejněny žádné vaše kontaktní údaje. Kvůli GDPR je součástí dotazníku souhlas se zveřejněním zaslaných dat.

děkujeme, za všechny vyučující oboru Nanomateriály Martin Slavík

Informace pro: