Absolvent

Tohle o nás říkají naši absolventi:

Studium nanomateriálů mi dalo skvělé základy pro další studium v zahraničí. Výborný přístup většiny učitelů, spousta úžasných lidí, kteří byli pro mne velkou inspirací. Celkově kvalitní studium, které bych doporučila. Pozitivně hodnotím hlavně praktický přístup a kvalitní laboratoře z chemie, fyziky a dalších předmětů.

Barbora Lavičková | Ph.D. student | École polytechnique fédérale de Lausanne

Studium nanomateriálů mi dalo dva vysokoškolské tituly, velmi slušný základ v přírodních vědách, zápal pro práci na vývoji state-of-the-art vědecko-technických řešení, možnosti několikrát vycestovat po Evropě (a žít dlouhodobě ve Španělsku a Finsku) a pět let s partou skvělých lidí. Velmi si cením osobní přístup prakticky všech vyučujících, díky kterému si člověk nikdy nepřišel jen jako „číslo“. 

Matěj Hejda | výzkumný pracovník, Ph.D. student | University of Strathclyde

Studium nanomateriálů mi dalo kvalitní přírodovědný základ, schopnost samostatné práce, schopnost zabřednout do problematiky, porozumět jí a řešit s ní svázané problémy. Získal jsem dobrou jazykovou výbavu, jak díky výuce v cizím jazyce, nutnosti práce s cizojazyčnou literaturou i studijnímu pobytu v zahraničí. Výhodou na pracovním trhu bylo získání dlouhodobé praxe už během studia.

Josef Pošmourný | projektový inženýr | Knorr-Bremse

Studium nanomateriálů mi ukázalo krásy vědy a otevřelo mi cestu do světa. Hodně se mně líbil osobní přístup vyučujících a celkově fakt, že Nano obor byl spíše menší a vytvářel tak rodinnou atmosféru.

Filip Hrnčiřík | Ph.D. student | University of Cambridge

Stránky


Milé (bývalé) studentky, studenti, kolegyně a kolegové,

rádi bychom získali odpovědi na otázky:

  1. Co nyní děláte?
  2. Co vám studium dalo?
  3. Jak zpětně studium nanomateriálů hodnotíte?

Od vašich studií už většinou uplynulo hodně H2O. V roce 2009 jsme zahájili výuku v oboru Nanomateriály, je to tedy už 11 let, kdy jsme začínali ve skromných podmínkách a vzniklo CXI. Slavíme 25 let, kdy vznikla FM TUL a 30 let od vzniku FP TUL.

Nyní máme na TUL akreditováno bakalářské, magisterské i doktorské studium, existuje Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, významně jsme přispěli k prevenci COVID-19, díky výrobě roušek s kapsou na filtr z nanovláken i zavedení výroby filtrů z materiálu melt-blown pro celou ČR, zkrátka v oblasti nanomateriálů jsme si vydobyli určitý respekt.

I vy jste součástí této cesty, pomozte nám proto prosím, zavzpomínat si na studium nanomateriálů, pochlubit se, co děláte a možná nás trochu popostrčit zase o kousek dál.  Uvítáme vaše krátké odpovědi na uvedené otázky  i další komentáře, nebojte se natočit odpovědi jako krátké video nebo nám  napište na náš Facebook. Věříme, že odpovědi zvládnete do 15 minut, což není víc, než 3 minuty za každý rok strávený na TUL během magisterského studia.

Jaký bude osud těchto doporučení? Pokud budete souhlasit se zveřejněním, zveřejníme je a využijeme k propagaci oboru na webu a sociálních sítích. Nebudou zveřejněny žádné vaše kontaktní údaje. Kvůli GDPR je součástí dotazníku souhlas se zveřejněním zaslaných dat.

děkujeme, za všechny vyučující oboru Nanomateriály Martin Slavík

Informace pro: