F

Trakt F1: z Husovy ulice vlevo, směrem k budově A,B (centru města)

Trakt F2: z Husovy ulice vpravo, směrem k budově G (Jizerským horám)

Adresa: Husova 1290/75, 461 17 Liberec 1