Home

Nanotechnology

zkuste u nás připravit podobná nanovláknaNanotechnology is a modern technology, dealing with the creation and study of objects with dimensions of up to a thousandth of a millionth of a millimeter. At these dimensions the properties of substances change dramatically and therefore offer new opportunities for applications in many fields. More about nanotechnology.

Study at TUL

zkuste u nás připravit podobná nanovlákna

Study high-tech subjects at a dynamic university in a city and surroundings ideal for sports. The Technical University of Liberec (TUL) offers you the opportunity to study nanomaterials. More about study at TUL.
Část nanotrubice, zbytek ti ukážeme v prvním ročníku...

I want to apply to study

Přihlášky do: 30. března (1. kolo) a  23. července (2. kolo) | Podrobnosti
Termín přijímacího pohovoru: 3. a 4. června a 12. srpna (2. kolo)

Navazující magisterský program (titul Ing.)
Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku přijímacího motivačního pohovoru. Více.

Voting: 
Average: 1 (1 vote)