Dean's Award

Dean's award for excellent work

Kategorie: Ocenění studentů

Všechny články k termínu

Typ Název článku
Témata prací Bc.: Aplikace antibakteriální nanovrstvy na kovové retainery a zubní rovnátka
Témata prací MSc: Hloubkově rozlišené kvantitativní fázové zobrazování pomocí bezobjektivové interferometrické mikroskopie
Témata prací MSc: Inkorporace oxidů těžkých kovů do polymerních nanovláken
Témata prací MSc: Nanočásticové senzorové systémy
Témata prací MSc: Optimalizace parametrů dutinových rezonátorů s rezonanční membránou
Témata prací MSc: Posouzení biokompatibility tenkých vrstev nanesených metodou PVD napařování elektrickým obloukem a jejich funkcionalizace
Témata prací Bc.: Příprava a vlastnosti hydrofobních nanovrstev
Témata prací Bc.: Příprava částic feritů zinku a kobaltu mikrovlnným ohřevem
Témata prací Bc.: Příprava monosubstituovaných cyklodextrinů selektivní deacetylací
Témata prací Bc.: Příprava nanočástic oxidů těžkých kovů
Témata prací MSc: Příprava nanočástic zlata laserovými technikami a jejich in situ funkcionalizace
Témata prací MSc: Příprava sol-gel vrstev oxidů kovů v optické kvalitě
Témata prací Bc.: Speciální anorganické sloučeniny pro přípravu a dopování polypyrrolu
Témata prací MSc: Studium rozpouštění křemičitých nanovláken ve vybraných tělních tekutinách v závislosti na podmínkách jejich zpracování
Témata prací Bc.: Syntéza derivátů pyrrolu pro dipolární cykloadice
Témata prací Bc.: Syntéza disubstituovaných cyklodextrinů jako prekurzorů pro hybridní nanomateriály
Témata prací MSc: Vývoj iontovýměnných membrán s antimikrobiálními aditivy