Nanochemistry

Kategorie: Týmy

Naše výzkumné skupiny

Všechny články k termínu

Osobnost týmu

Syntetizujme organické látky, připravujeme nanočástice a modifikujeme nanomateriály pro použití v lékařství

Náš výzkum je zaměřen na: 

  • Vývoj senzorů pro detekci kontaminantů vod na bázi cyklodextrinem upravených nanočástic zlata.
  • Vývoj nových nosičů pro tkáňové inženýrství sestávajících se z orientovaných nanovláken upravených vhodnými molekulami pro zvýšení buněčné adheze, proliferace nebo aktivity.
  • Povrchové modifikace nanomateriálů použitelné v lékařství. Úprava povrchů biomateriálů proti růstu biofilmu. Modifikace povrchů nanomateriálů pro růst a proliferaci buněk.
  • Příprava hybridních nanovláken pro heterogenní katalýzu organických reakcí