Section of Biology

Kategorie: Týmy

Naše výzkumné skupiny

Všechny články k termínu

Zoologie, botanika, mikrobiologie

Náš nejmladší tým se zabývá výukou biologie a přírodopisu a výzkumem v oblasti hydrobiologie. 

Proč studovat biologii v Liberci 

 

Aktuality

  • Mnoho užitečných informací najdete na Jsem prvák.

Studijní plán – Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, maior

Povinné předměty

Název předmětu

rozsah

způsob ověř.

počet kred.

vyučující

dop. roč./sem.

profil. základ

Základy geologie, geologický vývoj Země a vývoj života na Zemi

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.

1/Z

ZT

Obecná biologie

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

RNDr. Alena Ševců, Ph.D. (přednášející 100%), doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D., Mgr. Iva Dolinová

1/Z

PZ

Botanika a základy mykologie

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. (přednášející 50%), RNDr. Alena Ševců, Ph.D. 

1/L

PZ

Terénní výuka přírodopisu

5D

Kl. zápočet

5

doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. (cvičící 25%),

RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D., doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D., doc. Ing. Petr Exnar, CSc.

1/L

 

Fyziologie rostlin

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. 

2/Z

 

Zoologie

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

Ing. Petra Bolechová, Ph.D. (přednášející 100%), Ing. Lubomír Melichar (cvičící 100%)

2/Z

PZ

Biologická technika

0p + 56c

Zápočet, zkouška

5

Doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. (cvičící, 100%)

2/L

ZT

Botanické, zoologické a geologické cvičení v terénu

5D

Kl. zápočet

5

RNDr. Alena Ševců, Ph.D. (cvičící 20%), RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D.(20%), doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. (20%), doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.(20%), doc. Ing. Petr Exnar, CSc. (20%)

2/L

 

Mikrobiologie a virologie

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. 

3/Z

ZT

Didaktika přírodopisu na ZŠ

28p + 28c

Zápočet, zkouška

3

Mgr. Lada Slámová

3/Z

 

Biologie člověka

28p + 28c

Zápočet, zkouška

5

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (přednášející 100%), Mgr. Renata Kiesewetterová (cvičící 100%)

3/L

ZT

Povinně volitelné předměty - skupina 1

Základy mineralogie

14p + 28c

Kl. zápočet

3

doc. Ing. Petr Exnar, CSc. (přednášející 100%)

1/Z

 

Základy systematiky živočichů

28p + 14c

Kl. zápočet

3

Ing. Petra Bolechová, Ph.D. (přednášející 100%), Ing. Lubomír Melichar (cvičící 100%)

2/Z

 

Základy pěstitelství a chovatelství

0p + 28c

Kl. zápočet

2

Ing. Petra Bolechová, Ph.D. (cvičící 50%), doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. (cvičící 50%)

2/L

 

Životní prostředí a globální problémy

28p + 0c

Kl. zápočet

3

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

3/Z

 

Základy systematiky rostlin

28p + 14c

Kl. zápočet

3

RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. 

3/Z

 

Základy paleontologie

28p + 14c

Kl. zápočet

2

doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D .

3/Z

 

Vznik minerálů a hornin

28p + 14c

Kl. zápočet

3

doc. Ing. Petr Exnar, CSc. 

3/Z

 

Toxikologie

28p + 0c

Kl. zápočet

2

Mgr. Martin Slavík, Ph.D. 

3/Z

 

Výživa dětí a dospělých

28p + 0c

Kl. zápočet

3

doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. 

3/L

 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 12 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 2

Historie biologie

28p + 0c

 zápočet

2

RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. (Mgr. Renata Kiesewetterová)

1/Z

 

Vybrané metody barvení a zhotovení biologických preparátů

0p + 28c

zápočet

2

doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.

1/L

 

Pravidla tvorby geologické sbírky

14p + 14c

zápočet

2

doc. Ing. Petr Exnar, CSc. 

2/Z

 

Zakládáme herbář a zoologickou sbírku

0p + 28c

zápočet

2

doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. (cvičící, 50%), doc. RNDr. Kamil Zágoršek, CSc. (cvičící 50%)

3/L

 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 4 kredity

Společná část

Povinné předměty - pedagogicko-psychologická příprava a pedagogická praxe

Pedagogické praktikum

6

Zápočet

2

Mgr. Helena Picková, PhDr. Jana Franková, Ph.D.

1/L

 

Obecná pedagogika

8

Zápočet, zkouška

3

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (přednášející, 50 %); PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. (50 %)

2/Z

ZT

Psychologie obecná

8

Zápočet, zkouška

2

doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. (přednášející, 50 %); PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. (50 %)

2/Z

ZT

Asistenční praxe

6

Zápočet

2

Mgr. Helena Picková, PhDr. Jana Franková, Ph.D.

2/Z,L

 

Psychologie vývojová

8

Zápočet, zkouška

2

doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. (50 %); Mgr. Eva Břečková Chalupová, Ph.D. (50 %)

2/L

ZT

Sociální psychologie a psychologie osobnosti

8

Zápočet, zkouška

3

PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. 

3/Z

PZ

Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi

8

Zápočet

3

Mgr. Helena Picková, PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D., PhDr. Simona Kiryková, Ph.D., PhDr. Jitka Novotová, Ph.D., PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

3/Z

 

Didaktika obecná 1

8

Zápočet

2

doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek

3/L

ZT

Dějiny výchovy, vzdělávání a školství

8

Zkouška

2

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (, 50 %); PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. (50 %)

3/L

ZT

Úvod do pedagogické praxe

8

Zápočet

3

Mgr. Helena Picková, PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D., PhDr. Simona Kiryková, Ph.D., PhDr. Jitka Novotová, Ph.D., PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

3/L

 

Povinné předměty - společný základ

Zpracování elektronických dokumentů

10

Zápočet

2

Ing. Jindra Drábková, Ph.D., Mgr. Jan Berki, Ph.D., Ing. Dana Slánská, Ph.D.

1/L

 

Sportovní a pohybové aktivity 1

6

Zápočet

2

Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

1/L

 

Čeština pro praxi

8

Zápočet

2

Mgr. Václav Lábus, Ph.D.

2/Z,L

 

Povinné předměty - příprava závěrečné práce

Bakalářská práce 1

 

Zápočet

2

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

3/Z

 

Bakalářská práce 2

 

Zápočet

3

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

3/L

 

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

Anglický jazyk 1

8

Zápočet

2

Mgr. Dagmar Grzinčič, Mgr. Jan Konfršt, Christopher Muffett, M.A.

Z

 

Německý jazyk 1

8

Zápočet

2

Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D., Mgr. Martina Čeřovská

Z

 

Anglický jazyk 2

10

Zápočet

3

Mgr. Dagmar Grzinčič, Mgr. Jan Konfršt, Christopher Muffett, M.A.

L

 

Německý jazyk 2

10

Zápočet

3

Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D., Mgr. Martina Čeřovská

L

 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 5 kreditů ve vybraném cizím jazyce.

Povinně volitelné předměty - společný základ

Filosofie a etika

6

Zápočet

2

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D. 

Z, L

 

Forms and Methods of Communication

8

Zápočet

2

Mgr. Dagmar Grzinčič

Z, L

 

Globální problémy

8

Zápočet

2

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

L

 

Kvalita života

8

Zápočet

2

RNDr. František Murgaš, Ph.D. 

Z, L

 

Reflexe dějin v současnosti

6

Zápočet

2

Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.

Z, L

 

Seminář osobnostního rozvoje

6

Zápočet

2

Mgr. Eva Fárková

Z, L

 

Sportovní a pohybové aktivity 2

6

Zápočet

2

Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

Z, L

 

Základy rétoriky

8

Zápočet

2

MgA. Nikola Šedinová Slabáková, Ph.D.

Z, L

 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 2 kredity

Elektronická přihláška