Bc.

bakalářská práce

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typ Název článku
Témata prací Bc.: Aplikace antibakteriální nanovrstvy na kovové retainery a zubní rovnátka
Témata prací Bc.: Aplikace nulamocného železa pro dehalogenaci AOX v průmyslových odpadních vodách
Témata prací Bc.: Biologická kompatibilita nanovrstev nebo nanočástic
Témata prací Bc.: Charakterizace chování nanočástic v různých environmentálních mediích
Témata prací Bc.: Čištění spalin pomocí membránových procesů
Témata prací Bc.: Co nového pro optoelektroniku a elektroniku přináší nitrid gallitý (GaN).
Témata prací Bc.: Deposice vrstev a aplikační využiti nanodiamantů.
Témata prací Bc.: Ekotoxicita nanočástic - studium pomocí modelových mikroorganizmů
Témata prací Bc.: Elektrostatické zvlákňování polymerních směsí s obsahem biodegradabilních polymerů
Témata prací Bc.: Funkcionalizace nanovlákenných materiálů proteiny
Témata prací Bc.: Generace Besselovkých a Airyho svazků
Témata prací Bc.: Geopolymerní materiály pro vysokoteplotní aplikace
Témata prací Bc.: Hodnocení biologické rozložitelnosti respirometrickými metodami
Témata prací Bc.: Hodnocení vnějších fyzikálních polí na biologické činitele
Témata prací Bc.: Hodnocení vybraných vlastností grafenových nanostruktur
Témata prací Bc.: Hodnocení železných nanočástic při nízkých koncentracích
Témata prací Bc.: Konstrukce a charakterizace polymerních nanosorbentů pro chromatografické analýzy
Témata prací Bc.: Laser-mediated Synthesis of Iron Nanoclusters
Témata prací Bc.: Membrána pro náročné aplikace v kapalinové filtraci
Témata prací Bc.: Měření asférických povrchů

Pages