MSc

Master thesis

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typ Název článkusort descending
Témata prací Bc.: Nekonvenční supravodivost ve vrstvách nanokrystalického diamantu
Témata prací Bc.: Nitridové polovodičové struktury a jejich charakterizace
Témata prací Bc.: Obrazová analýza mikrobiálních buněk a biofilmů
Témata prací Bc.: Obrazová analýza řas a sinic
Témata prací MSc: Optimalizace parametrů dutinových rezonátorů s rezonanční membránou
Témata prací MSc: Polovodičové struktury s kvantovými tečkami pro využití v detektorech, příprava a charakterizace
Témata prací MSc: Polovodičové struktury s kvantovými tečkami pro využití v laserech, příprava a charakterizace
Témata prací MSc: Posouzení biokompatibility tenkých vrstev nanesených metodou PVD napařování elektrickým obloukem a jejich funkcionalizace
Témata prací Bc.: Příprava a měření kontaktů na nitridu gallitém
Témata prací MSc: Příprava kompozitního nanovlákenného materiálu. Nanovlákna + biovlákna
Témata prací MSc: Příprava nanočástic zlata laserovými technikami a jejich in situ funkcionalizace
Témata prací MSc: Příprava sol-gel vrstev oxidů kovů v optické kvalitě
Témata prací Bc.: Reakce roztoků na ultrazvuk
Témata prací MSc: Řízená velikost mezivlákenných pórů pro proliferaci buněčné kultury
Témata prací MSc: Rozvoj 3D interferometrie
Témata prací Bc.: Stanovení biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek při aplikaci nulmocného nanoželeza
Témata prací Bc.: Studium adsorpce proteinů na mikro a nanovlákenné materiály
Témata prací Bc.: Studium degradace polyesterových mikro a nanovlákenných materiálů
Témata prací MSc: Studium rozpouštění křemičitých nanovláken ve vybraných tělních tekutinách v závislosti na podmínkách jejich zpracování
Témata prací MSc: Studium termodynamiky při dloužení nanovláken

Pages