MSc

Master thesis

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typ Název článkusort ascending
Témata prací MSc: Zvlákňování dvou polymerních roztoků a řízená degradace jednoho typu polymerních nanovláken
Témata prací Bc.: Vyžití nanovlákenné technologie při biologickém čištění odpadních vod
Témata prací Bc.: Vývoj zvlákňovacích elektrod vyrobených metodou rapid prototyping
Témata prací Bc.: Vývoj metody velmi citlivé detekce fotonu pomocí interferometru pro experiment OSQAR v CERN
Témata prací MSc: Vývoj iontovýměnných membrán s antimikrobiálními aditivy
Témata prací MSc: Vývoj dvouvrstvých vlákenných tkáňových nosičů s odlišnou smáčivostí povrchu pro zpevnění střevních anastomóz
Témata prací Bc.: Využití respirometrických metod pro hodnocení biodegradace polymerních, nanovlákenných struktur
Témata prací Bc.: Využití molekulárně genetických metod ve vztahu k aplikaci nanoželeza na kontaminovaných lokalitách
Témata prací Bc.: Využití kavitačního jevu při tvorbě nanočástic
Témata prací MSc: Vliv vybraných typů nanočástic na přirozené bakteriální komunity v půdě a v čistírnách odpadních vod
Témata prací Bc.: Vliv tvaru elektrody a frekvence AC napětí na charakter elektrického větru
Témata prací MSc: Vliv peptidů na rychlost kondenzace typu Sol-gel
Témata prací Bc.: Ultrazvuková kavitace – vliv frekvenční oblasti na tvorbu a chování kavitačních bublin
Témata prací MSc: Studium zářivých jevů doprovázejících elektrostatické zvlákňování
Témata prací MSc: Studium termodynamiky při dloužení nanovláken
Témata prací MSc: Studium rozpouštění křemičitých nanovláken ve vybraných tělních tekutinách v závislosti na podmínkách jejich zpracování
Témata prací Bc.: Studium degradace polyesterových mikro a nanovlákenných materiálů
Témata prací Bc.: Studium adsorpce proteinů na mikro a nanovlákenné materiály
Témata prací Bc.: Stanovení biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek při aplikaci nulmocného nanoželeza
Témata prací MSc: Rozvoj 3D interferometrie

Pages