MSc

Master thesis

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typsort descending Název článku
Témata prací Bc.: Mikrofluidní chemický reaktor
Témata prací MSc: Zvlákňování dvou polymerních roztoků a řízená degradace jednoho typu polymerních nanovláken
Témata prací MSc: Polovodičové struktury s kvantovými tečkami pro využití v laserech, příprava a charakterizace
Témata prací MSc: Molybdenum disulfide and molecular thin films integration into devices for molecular electronics and spintronics
Témata prací Bc.: Charakterizace chování nanočástic v různých environmentálních mediích
Témata prací MSc: Nanočásticové senzorové systémy
Témata prací Bc.: Vyžití nanovlákenné technologie při biologickém čištění odpadních vod
Témata prací Bc.: Vliv tvaru elektrody a frekvence AC napětí na charakter elektrického větru
Témata prací Bc.: Studium degradace polyesterových mikro a nanovlákenných materiálů
Témata prací Bc.: Měření závislosti frekvence koronových výbojů na hladině kapaliny na povrchovém napětí a viskozitě
Témata prací Bc.: Příprava a měření kontaktů na nitridu gallitém
Témata prací MSc: Studium rozpouštění křemičitých nanovláken ve vybraných tělních tekutinách v závislosti na podmínkách jejich zpracování
Témata prací Bc.: Obrazová analýza řas a sinic
Témata prací MSc: Posouzení biokompatibility tenkých vrstev nanesených metodou PVD napařování elektrickým obloukem a jejich funkcionalizace
Témata prací MSc: Rozvoj 3D interferometrie
Témata prací Bc.: Reakce roztoků na ultrazvuk
Témata prací MSc: Studium termodynamiky při dloužení nanovláken
Témata prací MSc: Příprava nanočástic zlata laserovými technikami a jejich in situ funkcionalizace
Témata prací MSc: Polovodičové struktury s kvantovými tečkami pro využití v detektorech, příprava a charakterizace
Témata prací Bc.: Ekotoxicita nanočástic - studium pomocí modelových mikroorganizmů

Pages