group project

separate project for a group of students

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typ Název článku
Ukázka group project: Příprava acetylacetonátu terbitého
Ukázka group project: Příprava Acetylacetonátu yttritého
Ukázka group project: Příprava acetylacetonátu yttritého
Ukázka group project: Příprava citrátu holmitého
Ukázka group project: Příprava citrátu neodymitého
Ukázka group project: Příprava citrátu praseodymitého
Ukázka group project: Příprava citrátu terbitého
Ukázka group project: Příprava glycinátu holmitého