Možnosti kombinace nanotechnologie a fyzikálních polí v biologickém hybridním reaktoru

Thesis type: