Netradiční formy křemíku, zajímavé pro nanoelektroniku

Thesis type: