Vliv peptidů na rychlost kondenzace typu Sol-gel

Thesis type: