Nekonvenční supravodivost ve vrstvách nanokrystalického diamantu

Thesis type: