Univerzita pomáhá lidem

Export do Google kalendáře
Add to My Calendar

Univerzita pomáhá lidem:  zaměstnanci CXI provedli pro veřejnost zdarma přes 1400 stanovení methanolu a ethanolu v donesených destilátech. Pouze jeden vzorek obsahoval methanol ve vyšším než normovaném množství. Přístroj: infračervený mikroskop ThermoFisher. Zajímavost: Nanovlákna detekují methanol.

Date of event: 
14.08.2013 | 16:54
Information for: