Imobilizace enzymů na nanovlákenných nosičích jako prostředek pro odstranění farmak z odpadních vod

Thesis type: