Ekotoxicita nanočástic - studium pomocí modelových mikroorganizmů

Thesis type: