Využití molekulárně genetických metod ve vztahu k aplikaci nanoželeza na kontaminovaných lokalitách

Thesis type: