Využití respirometrických metod pro hodnocení biodegradace polymerních, nanovlákenných struktur

Thesis type: