Využití kavitačního jevu při tvorbě nanočástic

Thesis type: