Ultrazvuková kavitace – vliv frekvenční oblasti na tvorbu a chování kavitačních bublin

Thesis type: