Nabídka testů – mikrobiologie

Nabízíme následující mikrobiologické testy

Identifikace mikroorganismů (stěry, otisky z ploch a materiálů).

  1. Přímé metody identifikace (bez kultivace mikroorganismu) – tvar a uspořádání buněk, tvar kolonií, Gramovo barvení.
  2. Kultivační metody – kultivace mikroorganismu v různých médiích (pevné i tekuté agarové půdy, selektivní agarové půdy).
  3. Biochemické identifikační testy.

Testy pro plasty, sklo, kov, textil, papír, nanovrstvy na pevném podkladu, nanočástice, nanovlákna.

Testy vycházejí z ČSN EN ISO norem, ASTM norem americké společnosti pro testování materiálů, norem AATCC (sdružení amerických koloristů), z klinicky používaných testů a jejich modifikací. Pro testování se používají kmeny z České sbírky mikroorganismů (CCM).

ČSN EN ISO 20645 – Plošné textilie – Zjišťování antibakteriální aktivity – Zkouška šíření agarovou destičkou

Zkouška je založena na principu difundování antibakteriálního přípravku do okolního prostředí. Testovaný materiál se umístí na agar, který je inokulován daným bakteriálním kmenem. Testování se provádí s grampozitivní bakterií (G+) např. Staphylococcus aureus a gramnegativní bakterií (G-) např. Escherichia coli. Kultivace probíhá 24 hodin, je hodnocen nárůst bakterií pod vzorkem a velikost inhibiční zóny v okolí vzorku. Výsledek je vyhodnocen slovně podle tabulky v normě - účinek je dobrý, na hranici účinnosti, nebo je nedostatečný. 

AATCC Test Method: 100-2004 Assessment of Antibacterial Finishes on Textile Materials

Jedná se o kvantitativní metodu, u které je hodnocen faktor redukce, který udává, o kolik procent došlo ke snížení inokulované koncentrace bakterií. Testování se provádí s grampozitivní bakterií (G+) např. Staphylococcus aureus a gramnegativní bakterií (G-) např. Escherichia coli. Výsledkem je počet přeživších bakteriálních kolonií (CFU) kde se vypočte R (redukce v %). Je vždy nutné porovnávat ošetřený vzorek s neošetřeným vzorkem (standardem).

AATCC Test Method: 147-2004 - Antibacterial Activity Assessment of Textile materials: Parallel Streak Method

Jedná se o metodu kvalitativní, orientační a měla by předcházet metodě AATCC 100. Antibakteriálně ošetřený vzorek je umístěn na agar, na kterém je v několika pruzích inokulována bakterie (doporučení grampozitivní bakterií (G+) např. Staphylococcus aureus a gramnegativní bakterií (G-) např. Escherichia coli). Po 24 hodinách inkubace je hodnocen jednak růst bakterií pod testovaným vzorkem a zároveň inhibiční zóna).

Modifikací této metoda je inokulovat bakterie v celé ploše (je možné vycházet z vhodné ředění bakterií). Hodnotí se totéž – nárůst bakterií pod vzorkem a halo zóna.

ČSN EN ISO 20743 – Textilie – Zjišťování antibakteriálního účinku antibakteriálně upravených výrobků 

  1. absorpční metodou – bakteriální inokulum je naočkováno přímo na vzorek
  2. přenosovou metodou – testované bakterie jsou umístěny na agar a přeneseny na testované vzorky
  3. otiskovou metodou – testované bakterie jsou umístěny na filtr a otisknuty na testované vzorky

Testování se provádí s grampozitivní bakterií (G+) např. Staphylococcus aureus a gramnegativní bakterií (G-) např. Escherichia coli. Výsledkem je počet bakteriálních kolonií (CFU) v čase 0 hod (tedy okamžitě po inokulaci suspenze bakterií) a po 24 hod inkubaci bakterií na vzorku. Test vyžaduje upravený a neupravený vzorek (standard).

Otisková a stěrová metoda – modifikace

Stěry z povrchu výrobního zařízení se odebírají z plochy 10 cm2 po skončení čištění a dezinfekce. Výsledkem je počet aerobních a anaerobních mikroorganismů.

Otisky z povrchu (kontrola a klasifikace mikroorganismů). Vzorky se otiskují z plochy 20 cm2. Výsledkem je počet aerobních a anaerobních mikroorganismů.

Biofilm

Testování účinnosti povrchové úpravy (např. nanovrstvy, imobilizované biomolekuly, biocidních látky, antimikrobiální úpravy různých materiálů) vůči biofilmu.

Testování se provádí na širokém spektru bakterií, plísní a kvasinek (dle požadavků a domluvy).

Kontakt

Informace pro: