Projekt ESF na podporu oboru Nanomateriály

Výuka ve studijním oboru Nanomateriály byla podpořena grantem ESF OP VK:

Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci.

Cíle:

 • Modernizace studijních materiálů a didaktických pomůcek, včetně elektronické podpory studia
 • Podpora zahraničních stáží a praxí studentů u potencionálních budoucích zaměstnavatelů
 • Realizace části výuky v angličtině.
 • Propojení výuky ve studijních programech a posílení jejich mezioborového charakteru 
 • Zapojení odborníků z praxe do výuky, zlepšení podnikatelských a inovačních kompetencí studentů
 • Vznik interaktivního webu studijního programu Nanotechnologie

Partneři:

 • Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 • ELMARCO s.r.o.

Podpora: 10 519 305 Kč


Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0103 


Konečný stav projektu

 • Inovováno/vytvořeno 40 předmětů + 21 v angličtině (cíl: 39): https://elearning.tul.cz
 • Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů 1580 (cíl: 834) =  Studenti zapsaní v jednotlivých inovovaných předmětech + studenti na Odborné praxi.
 • Úspěšně podpoření studenti (= studenti, kteří úspěšně dokončili inovované předměty) – 881 (cíl: 602).
 • Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 40 (cíl: 32) = manažeři projektu, koordinátoři, učitelé, technická podpora.
 • Počet zapojených partnerů 2 (cíl: 2) = Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. a společnost Elmarco s.r.o.
 • Kapitoly o nanostrukturách, Fyzikální chemie, Funkcionalizace nanomateriálů, Aplikace nanotechnologií v medicíně byly zařazeny jako volitelné předměty do studijních oborů Produktové inženýrství, Oděvní a textilní inženýrství, Aplikované vědy v inženýrství .
 • Byl zaveden nový povinně volitelnýpředmět "Inovace a podnikání v oblasti nových technologií". 
 • Počet úspěšně podpořených pracovníků – 35 (cíl: 32).
 • Počet podpořených studentů na praxi 39 (cíl: 39).
 • Publicita: web nano.tul.cz (jste zde :-) | informační poster o studijním oboru Nanomateriály (Katedra chemie) | zprávy v médiích (níže)

Klíčové aktivity

 • KA1 – Inovace výuky
 • KA2 – Modularizace studijních programů
 • KA3 – Zapojení odborníků z praxe do výuky, praxe studentů
 • KA4 – Výuka v angličtině

Projekt v médiích

Fotogalerie z řešení projektu

Koláž fotek z řešení projektu

více fotografií

Information for: