Modifikované vodivé nanomateriály na bázi heterocyklů

Snímek polypyrrolových trubic připravených ze vzorku N1
Thesis type: