Příprava nanočástic zlata laserovými technikami a jejich in situ funkcionalizace

Testování odezvy funkcionalizovaných AuNPs na propamidinu 2-hydroxyethansulfonátu
Thesis type: 
Ocenění: 
Rok: 
2019