Tomáš Hubáček

Studium hodnotím kladně, protože mi dalo obecnější rozhled v oblasti nanomateriálů, v oboru chemie i fyziky během bakalářského studia a možnost následné specializace během navazujícího magisterského studia.

Position: