Aplikace nanovlákenných nosičů pro diagnostiku biomasy na kontaminované lokalitě

Thesis type: