Příprava částic feritů zinku a kobaltu mikrovlnným ohřevem

Ramanova spektra produktů F_CoZnFe, G_CoZnFe, H_CoZnFe a I_CoZnFe
Thesis type: 
Ocenění: 
Rok: 
2019