Vliv vybraných typů nanočástic na přirozené bakteriální komunity v půdě a v čistírnách odpadních vod

Thesis type: 
Ocenění: 
Rok: 
2018