Příprava cyklodextriny modifikovaných zlatých nanočástic pro senzorové aplikace

Thesis type: 
Ocenění: 
Rok: 
2018