Příprava acetylacetonátu terbitého

Ramanovo spektrum acetylacetonátu terbitého
Typ práce: 
Rok: