Příprava acetylacetonátu yttritého

Filtrát z Büchnerovy baňky ponechaný volné krystalizaci
Typ práce: 
Rok: