Příprava Acetylacetonátu yttritého

SEM snímek acetylacetonátu holmitého
Typ práce: 
Rok: