Spolupráce na skleněné plastice Petera Bremerse

Vytvořili jsme ochrannou a hydrofobní úpravu umělecké skleněné plastiky významného návrháře Petera Bremerse.

Povrchová úprava umělecké skleněné plastiky byla provedena dvoufázově stříkáním speciálních hybridních anorganicko-organických solů připravených metodou sol-gel, vyvinutých na KCH FP TUL, na primární povrch plastiky (základní ochranná nanovrstva a následně hydrofobní nanovrstva omezující působení srážkové vody na skleněný povrch) a dopolymerovaných tepelným zpracováním při 150 °C.

Celková tloušťka nanovrstev se pohybuje kolem 200 nm a na povrchu skleněné plastiky jsou nanovrstvy prakticky nepozorovatelné. Účelem úpravy je výrazně zvýšit dlouhodobou odolnost povrchu umělecké skleněné plastiky proti korozi působením atmosférických dějů, zvláště deště, při její umístění v exteriéru (zahradní plastika).

Tavená skleněná plastika Transformation, 2014. Autor plastiky: Peter Bremers. Umístění: USA.

Výrobce plastiky: Lhotský s.r.o., Umělecká výroba skla, Pelechov 56, Železný Brod.

Povrchová úprava plastiky: doc. Ing. Petr Exnar, CSc., Katedra chemie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec #nano #umění #Bremers #sklo #plastika #ochrana

Information for: