Rozpis SZZ červen 2023

Státní závěrečné zkoušky

Ve smyslu § 53 odst. 2 a 3 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. byli děkanem FP jmenováni členové komise pro státní závěrečné zkoušky na katedře chemie ve studijním oboru

Učitelství pro 2. stupeň základních škol, specializace chemie (NMgr.)

a

Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

 

předseda: prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

členové: doc. Ing. Petr Exnar, CSc.

PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Mgr. Martin Slavík, Ph.D.

 

Zkouška se bude konat 13. 6. 2023 od 8.30 v místnosti C105 v 1. NP budovy C.

 

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

vedoucí KCH

 

V Liberci 22. 5. 2023


Rozpis státních závěrečných zkoušek (SZZ)

úterý 13. 6. 2023

Tah otázek

Čas SZZ

Obor | Příjmení, jméno

 

Závěrečná práce

Chemie se zaměřením na vzdělávání – B0114A300112

8:30

9:00–10:00

Kubrová Aneta

 

s DP/BP

9:30

10:00–10:30

Rynešová Barbora

 

bez DP/BP

10:00

10:30–11:00

Němečková Radka

 

bez DP/BP

Učitelství pro 2. stupeň základních škol – N0114A300076

10:15

11:00–11:30

Kolárová Johana

 

bez DP/BP

Na prezentaci své práce máte cca 15 minut, po přečtení posudků, Vašich odpovědí vedoucímu práce, oponentovi práce a otázek kolegů, následuje vlastní SZZ (odpovědi na otázky, které si vylosujete).

Na přípravu odpovědí máte 30 minut u bakalářského a 45 minut u navazujícího magisterského studijního programu, kde budete mít k dispozici také současně používané školní učebnice.

Okruhy otázek najdete na: https://www.fp.tul.cz/student/szz

Pokud budete cokoliv potřebovat, napište mi.

 

S pozdravem
Martin Slavík

 

Date of event: 
13.06.2023 | 8:30
Information for: