Rozpis SZZ červen 2024

Státní závěrečné zkoušky

 

Ve smyslu § 53 odst. 2 a 3 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. byli děkanem FP jmenováni členové komise pro státní závěrečné zkoušky na katedře chemie ve studijním oboru

 

Učitelství pro 2. stupeň základních škol, specializace chemie (NMgr.)

a

Chemie se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

 

předseda:        prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

členové:          doc. Ing. Petr Exnar, CSc.

                         PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D.

                         doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

                         Mgr. Martin Slavík, Ph.D.                     

 

Zkouška se bude konat 11. 6. 2023 od 7.30 v místnosti C105 v 1. NP budovy C.

 

                                                                                    prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
                                                                                                 vedoucí KCH

 

V Liberci 16. 5.2024


Rozpis státních závěrečných zkoušek (SZZ)

úterý 11. 6. 2023

Obor | Příjmení, jméno

Tah otázky

Čas SZZ

Závěrečná práce

Chemie se zaměřením na vzdělávání – B0114A300112

Melichnová Pavlína

7.30 hod.

8.00 hod.

s DP/BP

Marhold Ondřej

8.30 hod.

9.00 hod.

s DP/BP

Viták Jaroslav

9.30 hod.

10.00 hod.

 

Česká Veronika

10.30 hod.

11.00 hod.

 

Truhlář Petr

11.30 hod.

12.00 hod.

 

Učitelství pro 2. stupeň základních škol – N0114A300076

Louda Martin

13.30 hod.

14.00 hod.

s DP/BP

Hořínková Viola

14.30 hod.

15.00 hod.

 

Na prezentaci své práce máte cca 15 minut, po přečtení posudků, Vašich odpovědí vedoucímu práce, oponentovi práce a otázek kolegů, následuje vlastní SZZ (odpovědi na otázky, které si vylosujete).

Na přípravu odpovědí máte 30 minut u bakalářského a 30 minut u navazujícího magisterského studijního programu, kde budete mít k dispozici také současně používané školní učebnice.

Okruhy otázek najdete na: https://www.fp.tul.cz/student/szz

Pokud budete cokoliv potřebovat, napište mi.

 

S pozdravem
Martin Slavík

 

Date of event: 
11.06.2024 | 7:30
Information for: