Nanomateriály pro sanace

Osobnost týmu

Pomocí nanomateriálů čistíme přírodu od škodlivin.
  • Zkoumáme a vyvíjíme metody založené na chemických reakcích mezi kontaminantem a přidanou látkou použitelné při sanaci znečištěných podzemních, povrchových, odpadních a průmyslových vod.
  • Pomocí spektrálních metod analyzujeme nanomateriály a charakterizujeme jejich fyzikální vlastnosti. Vyvíjíme nové materiály použitelné pro funkční ochranu povrchů.
  • Vyvíjíme a ověřujeme použitelnost nanomateriálů v environmentálních technologiích: čištění odpadních vod a odstranění škodlivin ze životního prostředí.

Získali jsme řadu grantů, například sedmiletý projekt výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy – ARTEC (MŠMT 1M0554). Základem centra byl výzkum a aplikace nových sanačních technologií, převážně in-situ chemických a biologických metod. Zkoumali jsme aplikace nanočástic elementárního železa.

Využití nanomateriálů v sanačních technologiích pokračuje řadou dalších projektů: Výzkum výroby a použití nanočástic na bázi nulmocného železa pro sanace kontaminovaných podzemních vod (KAN108040651, 2006-8), jehož se zúčastnily TUL, Aquatest a UPOL, mezinárodní projekty NAMETECH (7. FP) a MAGNET (EUREKA). Spolupracuje s řadou zahraničních institucí (VITO, TNO, VEGAS Stuttgart, Bioforsk Norsko). Provádíme smluvní výzkum pro firmy působící v oblasti sanací a to jak české (AQ, EKOMONITOR, MEGA) tak zahraniční (CEREGE, GEOPLANO). Laboratoř TUL disponuje analytickou technikou pro chemické a biologické analýzy v rámci akreditované laboratoře.

Vestavba aktivační nádrže s nanovlákenným nosičem biomasy

Spolupracující organizace

Spolupracujeme s následujícími firmami a vědeckými institucemi.