Aparatura pro generování bariérového výboje při atmosférickém tlaku