Use of nanofibres for application of bioactive substances using dental floss

Poskytovatel: 
Rok zahájení: 
2 020
Rok ukončení: 
2 023

Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě, hlavní příjemce: Wikinomist s.r.o., další spoluřešitelé: Masarykova univerzita; Ministerstvo obrany; Technická univerzita v Liberci