Cena děkana

Cena děkana za vynikající práci

Kategorie: Ocenění studentů

Všechny články k termínu

Typ Název článku
Témata prací Bc.: Aplikace antibakteriální nanovrstvy na kovové retainery a zubní rovnátka
Témata prací Mgr.: Hloubkově rozlišené kvantitativní fázové zobrazování pomocí bezobjektivové interferometrické mikroskopie
Témata prací Mgr.: Inkorporace oxidů těžkých kovů do polymerních nanovláken
Témata prací Mgr.: Nanočásticové senzorové systémy
Témata prací Mgr.: Optimalizace parametrů dutinových rezonátorů s rezonanční membránou
Témata prací Mgr.: Posouzení biokompatibility tenkých vrstev nanesených metodou PVD napařování elektrickým obloukem a jejich funkcionalizace
Témata prací Bc.: Příprava a vlastnosti hydrofobních nanovrstev
Témata prací Bc.: Příprava částic feritů zinku a kobaltu mikrovlnným ohřevem
Témata prací Bc.: Příprava monosubstituovaných cyklodextrinů selektivní deacetylací
Témata prací Bc.: Příprava nanočástic oxidů těžkých kovů
Témata prací Mgr.: Příprava nanočástic zlata laserovými technikami a jejich in situ funkcionalizace
Témata prací Mgr.: Příprava sol-gel vrstev oxidů kovů v optické kvalitě
Témata prací Bc.: Speciální anorganické sloučeniny pro přípravu a dopování polypyrrolu
Témata prací Mgr.: Studium rozpouštění křemičitých nanovláken ve vybraných tělních tekutinách v závislosti na podmínkách jejich zpracování
Témata prací Bc.: Syntéza derivátů pyrrolu pro dipolární cykloadice
Témata prací Bc.: Syntéza disubstituovaných cyklodextrinů jako prekurzorů pro hybridní nanomateriály
Témata prací Mgr.: Vývoj iontovýměnných membrán s antimikrobiálními aditivy