Cena Jiřího Zelenky

Cena profesora Jiřího Zelenky za vynikající závěrečné práce studentů. 

Prof. Ing. Jiří Zelenka, DrSc. (1926–2001) patří k významným osobnostem Technické univerzity v Liberci, českého školství a vědy a výzkumu vůbec. V Liberci začal působit v roce 1968 jako docent na tehdejší katedře elektrotechniky.  V roce 1989 byl zvolen prorektorem pro vědu a výzkum a  zahraniční styky VŠST Liberec.

Byl jedním ze zakladatelů Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TUL, v roce 1995 byl jmenován jejím prvním děkanem a vedl fakultu po dobu čtyř měsíců, než byl zvolen a ustanoven Akademický senát FM.  Profesor Zelenka dlouhá desetiletí pracoval v oblasti vývoje piezoelektrických krystalových jednotek a měl velkou zásluhu na tom, že se v Liberci začal pěstovat směr modelování piezoelektrických prvků. V roce 2003 mu rektor TUL Vojtěch Konopa udělil čestnou stříbrnou medaili in memoriam.

Kategorie: Ocenění studentů

Všechny články k termínu