Analytické metody

Kategorie: Týmy

Naše výzkumné skupiny

Všechny články k termínu

Zabýváme se vývojem analytických metod pro potřeby průmyslu. Jedná se zejména o infračervenou a Ramanovu mikroskopiii, spektrometrii ve viditelné a ultrafialové oblasti a termogravimetrii.

CCD optický emisní spektrometr Q4 Tasman

Štítky: kovy|slitiny|analýza

Elektronový mikroskop Carl Zeiss ULTRA Plus

Štítky: mikroskop|EBSD|SEM|EDS|WDS

FTIR spektrometr Nicolet IZ10

Štítky: textil|plasty|paliva|mikroskop|maziva|mapping|IR

Hmotnostní spektrometr s ICP: NexION 300D

Štítky: stopová analýza|prvky

Iontový chromatograf Dionex ICS-90

Štítky: anionty|vody|dusičnany|dusitany|chloridy|fluoridy|fosforečnany

NextGen Sekvenátor Ion Torrent PGM

Štítky: sekvence|nukleotidy|geny|mutace|identifikace

Plynový chromatograf Varian CP-3800

Štítky: GC|FID|MS|autosampler

Real Time PCR LightCycler® 480

Štítky: krev|buňky|exprese genů|léčiva|patogeny

Spektrometr ICP-OES Perkin Elmer Optima 2100 DV

Štítky: ICP|OES|prvky|stopová analýza

Zetasizer Nano ZS – ZEN3601 s autotitrátorem

Štítky: autotitrátor|velikost částic|zeta potenciál|elektroforetická pohyblivost|molekulová hmotnost

Spolupracující organizace

Spolupracujeme s následujícími firmami a vědeckými institucemi.
Instituce Město
Atotech CZ Jablonec nad Nisou
ŠKODA AUTO Mladá Boleslav