Bc.

bakalářská práce

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typseřadit sestupně Název článku
Témata prací Bc.: Biologická kompatibilita nanovrstev nebo nanočástic
Témata prací Bc.: Návrh vysocesvítivých LED zdrojů světla
Témata prací Bc.: Generace Besselovkých a Airyho svazků
Témata prací Bc.: Termofotovoltaika - princip, aplikace.
Témata prací Bc.: Hodnocení železných nanočástic při nízkých koncentracích
Témata prací Bc.: Měření závislosti frekvence koronových výbojů na hladině kapaliny na povrchovém napětí a viskozitě
Témata prací Bc.: Měření konfigurace makromolekul ve vybraných polymerních roztocích v silném elektrickém poli
Témata prací Bc.: Studium interakcí mezi grafenem a klastry boranů v závislosti na jejich elektrickém náboji a dipólovém momentu
Témata prací Bc.: Ekotoxicita nanočástic - studium pomocí modelových mikroorganizmů
Témata prací Bc.: Příprava a vlastnosti tenkých vrstev na bázi SiO2 s přídavky acetylacetonátů kovů
Témata prací Bc.: Příprava a vlastnosti hydrofobních nanovrstev
Témata prací Bc.: Hodnocení biologické rozložitelnosti respirometrickými metodami
Témata prací Bc.: Hodnocení vybraných vlastností grafenových nanostruktur
Témata prací Bc.: Studium využití nanovlákenných materiálů pro modifikaci separačních iontovýměnných membrán
Témata prací Bc.: Využití kavitačního jevu při tvorbě nanočástic
Témata prací Bc.: Nanokrystalické diamantové tenké vrstvy pro biosensory a MEMS (micro electro mechanical systems).
Témata prací Bc.: Zářivé jevy spojené s elektromagnetickým zvlákňováním
Témata prací Bc.: Funkcionalizace nanovlákenných materiálů proteiny
Témata prací Bc.: Membrána pro náročné aplikace v kapalinové filtraci
Témata prací Bc.: Studium morfologie a produktových parametrů nanovlákenných materiálů

Stránky