Bc.

bakalářská práce

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typ Název článku
Témata prací Bc.: Měření impedančních parametrů vybraných polymerních roztoků v silném elektrickém poli.
Témata prací Bc.: Měření konfigurace makromolekul ve vybraných polymerních roztocích v silném elektrickém poli
Témata prací Bc.: Měření teplotních závislostí elektromechanických vlastností PZT keramik
Témata prací Bc.: Měření závislosti frekvence koronových výbojů na hladině kapaliny na povrchovém napětí a viskozitě
Témata prací Bc.: Metody zvyšování adheze nanovlákenných vrstev k podkladu
Témata prací Bc.: Mikrofluidní chemický reaktor
Témata prací Bc.: Možnosti kombinace nanotechnologie a fyzikálních polí v biologickém hybridním reaktoru
Témata prací Bc.: Nanoaditivace procesních kapalin
Témata prací Bc.: Nanokrystalické diamantové tenké vrstvy pro biosensory a MEMS (micro electro mechanical systems).
Témata prací Bc.: Nanostrukturované sluneční články
Témata prací Bc.: Nanovlákenné nosiče abraziv
Témata prací Bc.: Návrh vysocesvítivých LED zdrojů světla
Témata prací Bc.: Nehomogenně polarizované piezoelektrické transformátory
Témata prací Bc.: Nekonvenční supravodivost ve vrstvách nanokrystalického diamantu
Témata prací Bc.: Netradiční formy křemíku, zajímavé pro nanoelektroniku
Témata prací Bc.: Nitridové polovodičové struktury a jejich charakterizace
Témata prací Bc.: Obrazová analýza mikrobiálních buněk a biofilmů
Témata prací Bc.: Obrazová analýza řas a sinic
Témata prací Bc.: Optická nanovlákna
Témata prací Bc.: Plazmové modifikace povrchu nanovláken

Stránky