Bc.

bakalářská práce

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typ Název článku
Témata prací Bc.: Plazmové zpracování práškových materiálů v submikronovém a nano měřítku
Témata prací Bc.: Polovodičové struktury s kvantovými tečkami pro využití v detektorech
Témata prací Bc.: Polovodičové struktury s kvantovými tečkami pro využití v laserech
Témata prací Bc.: Příprava a měření kontaktů na nitridu gallitém
Témata prací Bc.: Příprava a vlastnosti hydrofobních nanovrstev
Témata prací Bc.: Příprava a vlastnosti tenkých vrstev na bázi SiO2 s přídavky acetylacetonátů kovů
Témata prací Bc.: Příprava a vlastnosti tenkých vrstev na bázi TiO2 s přídavky acetylacetonátů kovů
Témata prací Bc.: Příprava částic feritů zinku a kobaltu mikrovlnným ohřevem
Témata prací Bc.: Příprava cyklodextriny modifikovaných zlatých nanočástic pro senzorové aplikace
Témata prací Bc.: Příprava monosubstituovaných cyklodextrinů selektivní deacetylací
Témata prací Bc.: Příprava nanočástic oxidů těžkých kovů
Témata prací Bc.: Ramanova spektroskopie
Témata prací Bc.: Reakce roztoků na ultrazvuk
Témata prací Bc.: Speciální anorganické sloučeniny pro přípravu a dopování polypyrrolu
Témata prací Bc.: Stanovení biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek používaných jako antiflokulační činidlo při aplikaci nulamocného nanoželeza
Témata prací Bc.: Stanovení biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek při aplikaci nulmocného nanoželeza
Témata prací Bc.: Studium adsorpce proteinů na mikro a nanovlákenné materiály
Témata prací Bc.: Studium Cotton-Mouttonova jevu ve vakuu
Témata prací Bc.: Studium degradace polyesterových mikro a nanovlákenných materiálů
Témata prací Bc.: Studium interakcí mezi grafenem a klastry boranů v závislosti na jejich elektrickém náboji a dipólovém momentu

Stránky