Bc.

bakalářská práce

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typ Název článku
Témata prací Bc.: Studium morfologie a produktových parametrů nanovlákenných materiálů
Témata prací Bc.: Studium využití nanovlákenných materiálů pro modifikaci separačních iontovýměnných membrán
Témata prací Bc.: Syntéza derivátů cyklodextrinů vhodných pro navázání na magnetické nanočástice
Témata prací Bc.: Syntéza derivátů pyrrolu pro dipolární cykloadice
Témata prací Bc.: Syntéza disubstituovaných cyklodextrinů jako prekurzorů pro hybridní nanomateriály
Témata prací Bc.: Syntéza PPy nanotkaniny s velkým povrchem
Témata prací Bc.: Technologie výroby jednotlivých nanovláken metodou tažení (polymerní a skleněná nanovlákna pro sondy)
Témata prací Bc.: Termofotovoltaika - princip, aplikace.
Témata prací Bc.: Ultrazvuková kavitace – vliv frekvenční oblasti na tvorbu a chování kavitačních bublin
Témata prací Bc.: Vliv tvaru elektrody a frekvence AC napětí na charakter elektrického větru
Témata prací Bc.: Využití kavitačního jevu při tvorbě nanočástic
Témata prací Bc.: Využití molekulárně genetických metod ve vztahu k aplikaci nanoželeza na kontaminovaných lokalitách
Témata prací Bc.: Využití nanovlákenných struktur v kopolymerech
Témata prací Bc.: Využití respirometrických metod pro hodnocení biodegradace polymerních, nanovlákenných struktur
Témata prací Bc.: Vývoj metody velmi citlivé detekce fotonu pomocí interferometru pro experiment OSQAR v CERN
Témata prací Bc.: Vývoj nanovlákenných materiálů pro tkáňové inženýrství
Témata prací Bc.: Vývoj zvlákňovacích elektrod vyrobených metodou rapid prototyping
Témata prací Bc.: Vyžití nanovlákenné technologie při biologickém čištění odpadních vod
Témata prací Bc.: Zářivé jevy spojené s elektromagnetickým zvlákňováním

Stránky