Mgr.

Magisterská práce

Kategorie: Typ práce

Všechny články k termínu

Typ Název článkuseřadit sestupně
Témata prací Mgr.: Aplikace nanovlákenných nosičů pro diagnostiku biomasy na kontaminované lokalitě
Témata prací Bc.: Biologická kompatibilita nanovrstev nebo nanočástic
Témata prací Bc.: Charakterizace chování nanočástic v různých environmentálních mediích
Témata prací Bc.: Čištění spalin pomocí membránových procesů
Témata prací Bc.: Ekotoxicita nanočástic - studium pomocí modelových mikroorganizmů
Témata prací Bc.: Funkcionalizace nanovlákenných materiálů proteiny
Témata prací Bc.: Generace Besselovkých a Airyho svazků
Témata prací Mgr.: Hloubkově rozlišené kvantitativní fázové zobrazování pomocí bezobjektivové interferometrické mikroskopie
Témata prací Bc.: Hodnocení biologické rozložitelnosti respirometrickými metodami
Témata prací Bc.: Hodnocení vnějších fyzikálních polí na biologické činitele
Témata prací Bc.: Hodnocení železných nanočástic při nízkých koncentracích
Témata prací Mgr.: Imobilizace enzymů na nanovlákenných nosičích jako prostředek pro odstranění farmak z odpadních vod
Témata prací Mgr.: Inkorporace oxidů těžkých kovů do polymerních nanovláken
Témata prací Bc.: Membrána pro náročné aplikace v kapalinové filtraci
Témata prací Bc.: Měření závislosti frekvence koronových výbojů na hladině kapaliny na povrchovém napětí a viskozitě
Témata prací Mgr.: Metody regioselektivní funkcionalizace PPy nanotrubic
Témata prací Bc.: Mikrofluidní chemický reaktor
Témata prací Mgr.: Modifikované vodivé nanomateriály na bázi heterocyklů
Témata prací Mgr.: Molybdenum disulfide and molecular thin films integration into devices for molecular electronics and spintronics
Témata prací Mgr.: Nanočásticové senzorové systémy

Stránky